Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek Kancelaria Komornicza nr IV w Żyrardowie

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13/4, 96-300 Żyrardów

Adres e-mail: zyrardow.kacperek@komornik.pl

Zgodnie z art. 760 Kodeksu Postępowania Cywilnego wnioski w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu. Pismo wniesione drogą elektroniczną powinno być zaś opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym bądź podpisem zaufanym. Pismo wniesione drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail bez opatrzenia go podpisem elektronicznym kwalifikowanym bądź podpisem zaufanym nie wywołuje skutku prawnego. Skan pisma bądź wiadomość elektroniczna e-mail nie stanowią bowiem dokumentu urzędowego i tym samym nie wywołują skutku prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Nr tel.: 46 8552281

(dyżur telefoniczny od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14). Podczas rozmowy telefonicznej udzielane są jedynie ogólne informacje dotyczące prowadzonych postępowań.

NIP: 7712770732

Kod EPU: 1580

Adres EPUAP: /KS_Rafal_Kacperek/domyslna