Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek Kancelaria Komornicza nr IV w Żyrardowie

Adres siedziby: Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13/4, 96-300 Żyrardów

Nr tel.: 46 8552281 (dyżur telefoniczny od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14). Podczas rozmowy telefonicznej udzielane są jedynie ogólne informacje dotyczące prowadzonych postępowań.

Przyjęcia interesantów w każdy wtorek w godz. 10-15

Przyjmowanie wpłat w kasie oraz korespondencji od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

Nr rachunku urzędowego do wpłat: 35 1050 1012 1000 0090 3156 1237 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Powyższa strona internetowa nie jest reklamą działalności prowadzonej przez tutejszego komornika. Treść strony stanowi wyłącznie informację dla petentów oraz stron i uczestników prowadzonych postępowań.